VYSTAVUJÍCÍ
Hedvika Edie Benáková, Hanna Brown, Petr Bulava, Patrik Hábl, Vojtěch Horálek, Monika Hrachová, Barbora Kolouchová, Magda Kvasničková, Miriam Hanušová, Ludmila Pillmayerová, Kristýna Plíhalová, Pavel Šlégl, Petr Štěpán, Kateřina Váňová, Tereza Viková a Tomáš Voves.

O FESTIVALU
Druhý ročník festivalu TAKE CARE chce pomocí umění a lidského setkávání obrátit pozornost publika k osobní zodpovědnosti každého z nás za stav prostředí, ve kterém se nacházíme. Ať už je to příroda, městské prostředí, nebo mezilidské vztahy. Pomocí uměleckých děl a doprovodného programu chceme vytvořit prostředí pro zamyšlení nad osobní situací i stavem světa. Naše ekumenicky složená skupina souzní s myšlenkami ekologické encykliky papeže Františka Laudato si, z níž je i motto letošního festivalu: „Svět je něčím víc než jen problémem, který je třeba vyřešit.“ Festival TAKE CARE proběhne od 30. srpna do 5. září 2019 v ambitu františkánského kláštera Panny Marie Sněžné na Jungmannově nám. v Praze 1. Pořádá ho spolek Umělecká platforma Karavana ve spolupráci s českou provincií řádu menších bratří františkánů. Záštitu nad letošním festivalem převzal J. E. apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo, biskup plzeňské diecéze Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D., předseda Ekumenické rady církví Mgr. Daniel Ženatý a radní za kulturu Prahy 1 Petr Burgr.

PODROBNOSTI
Festival se bude skládat z výstavy uměleckých děl a instalací v ambitu kláštera a doprovodného programu. Výstava potrvá od pátku 30. srpna do pátku 5. září 2019. Celý festival bude slavnostně zahájen 30. srpna v 19.00. V rámci večera zahraje hudební skupina Zabelov group. Během víkendu 30. 8. – 1. 9. 2019 bude probíhat doprovodný program sestávající z koncertů a přednášek. Během dne se návštěvníci budou moci zúčastnit komentované prohlídky, workshopů pro děti i dospělé, divadelního představení atd.
Průběžně bude na nádvoří před kostelem probíhat environmentální tržnice, kde budou za dobrovolný příspěvek k dispozici drobná díla umělců a výtvory podporující ekologické myšlení. Souběžně bude v rajské zahradě kláštera otevřená improvizovaná kavárnička, v níž se budou mít možnost prolínat návštěvníci výstavy s umělci, bratry františkány a dalšími přítomnými, a umožňovat tak dialog mezi skupinami obyvatel, které se tak často v každodenním životě nepotkávají. Doprovodný program uzavře ekumenická modlitba za stvoření, která proběhne za přítomnosti duchovních z několika církví v 16.00 v neděli 1. září 2019.

PŘEDPOKLÁDANÝ DOPAD PROJEKTU
Výstavní prostor v ambitech kláštera se nachází v centru Prahy. Předpokládáme, že jej během festivalu a týden trvající výstavy může navštívit kolem jednoho tisíce návštěvníků. Ekologická témata bývají společnosti představována monotónním způsobem. Už při loňském festivalu se nám osvědčilo, že nečekané spojení umění a ekologie vzbuzuje zájem a vede k přemýšlení. Kromě uměleckého zážitku se osvědčila i snaha o ekologii mezilidských vztahů. Vytvořit příjemné prostředí, bez konfrontace – místo přijetí. Očekáváme ohlas ve sdělovacích prostředcích. V loňském roce se o festivalu zmínili: ČT Art, ČT24, Církev.cz, Signály.cz, ČRo Rádio Wave, Rádio 7,
Blesk.cz, Protestant (nezávislý teologický měsíčník), TV Noe.

ORGANIZAČNÍ TÝM
Mgr. Marie Dvořáková – jednatelka Umělecké platformy Karavana
MSc. Jan Paclt – architekt a scénograf výstavy
MgA. Kristýna Plíhalová – dramaturgyně festivalu
MgA. Tereza Nováková - kurátorka výstavy
Dis. Hedvika Benáková – o program, technik
Helena Filcíková – fundraising a propagace
Matouš Marťák – grafika

Kompletní info v PDF
Aktuální informace na facebook stránce: TAKE CARE 2019
Back to Top