Šestý ročník festivalu TAKE CARE má za cíl inspirovat k ekologickému obratu, a to jak individuálnímu, tak kolektivnímu.
Festival reaguje na encykliku Laudato si´, důležitý ekologický dokument dnešní doby, ve které papež František vybízí k péči o společný domov. Termín festivalu (1. září až 4. října) odpovídá tzv. Době stvoření.
Festival TAKE CARE má za cíl propojovat různá kulturně, duchovně i ekologicky orientovaná společenství a nabízí široké spektrum aktivit od uměleckých intervencí přes ekologicky zaměřené akce po modlitební setkání.
Back to Top