Festival TAKE CARE je oslavou stvoření a pomocí umění a společného sdílení vytváří fyzický i symbolický prostor pro spolupráci.
Letošní pátý ročník nazvaný Symbióza se věnuje spolupráci druhů v rostlinné i živočišné říši, ale také spolupráci a vzájemnému ovlivňování mezi lidmi. Reflektuje různé formy a podoby funkčních vztahů, vzniku nových entit vytvářejících pletiva zcela propojená, respektující se nebo na sobě parazitující. Tato soužití, ne vždy stejně výhodná pro všechny zúčastněné, odráží postoj nás lidí k planetě Zemi, ale i k samotnému Stvořiteli.
„Vzájemná závislost tvorů je Boží záměr. Slunce a měsíc, cedr i malý květ, orel i vrabec: pohled na jejich nesčetné rozmanitosti a nerovnosti nám říká, že žádný tvor si sám nestačí, že tvorové existují jen ve vzájemné závislosti, aby se navzájem doplňovali a sloužili jeden druhému.“ Katechismus katolické církve, s. 340
                                                                                                                                      Katechismus katolické církve, s. 340
Ve světový den modliteb za péči o stvoření 1.9. 2022 vás zveme na společném setkání duchovně zaměřených umělců s veřejností je otevřená pro všechny. Kromě workshopu, prodeje uměleckých děl autorů kolem spolku Karavana vás čeká také swap rostlin, oblečení a věcí, výborná káva a drobné občerstvení. Přijďte a zapojte se také. Společně zabydlíme nádvoří františkánského kláštera.
Take Care 2022 / Program

Dne 1. 9. od 16h do večerních hodin přijďte a připojte se ke společným oslavám Dne modliteb za stvoření.🎉
Co na nádvoří kostela P. Marie Sněžné najdete: 
- káva od Štěpána a pivo☕️🍺
- pohoštění od vás🥮
- umění od vás🖼👩‍🎤💂‍♂️
- swap (přineste, co chcete poslat dál)🪴
- tvorba společného díla s Týnou👩‍🎨
- od 18.00 Mše svatá s přímluvami za stvoření 🙏
- od 19.00 Spojení / tanečně pohybová performance s Máří, Matějem, Ivou a Markétou 👯‍♀️
- od 19.30 koncert Ivy🧑‍🎤🎸
Těšíme se na setkání. 
Back to Top