V úterý 1. 9. 2020 na Světový den modliteb za péči o stvoření se v klubu kláštera Menších bratří františkánů na Jungmannově náměstí (vchod z přístupové cesty do Františkánské zahrady) uskuteční veřejná prezentace a představení umělců, kteří se ve své tvorbě zabývají přírodou nebo krajinou, a vztahují se k životnímu prostředí nebo nahlíží na téma ekologie netradičním způsobem.
V další části bude letošní Festival TAKE CARE ukončen prezentací, která přibližuje průběh a dojmy z cesty ze Žďáru nad Sázavou do Počátků. Součástí bude výstava děl, která při putování vznikla. Autoři se zabývajií vztahem k sobě, bližnímu i stvořenému světu a zachycují tajemství duchovního života.
Tento den bude zakončen společnou modlitbou za péči o stvoření.
Take Care 2020 / Putování

Letošní rok je pro nás výzvou v mnoha směrech. Leckdo byl v posledních měsících nucen zodpovědět si otázky směřující k podstatě a smyslu našich životů. Nalézáme nové cesty k sobě a svým bližním a znovu objevujeme, jak důležitá je lidská pospolitost.
Pojďte se s námi vydat na putování českou krajinou a v pradávné roli pokorných poutníků se spolu s námi pokuste navázat pevné vztahy k sobě, k bližnímu, k Bohu, přírodě a ke všemu stvořenému.
V termínu od 13. 7. do 29. 7. 2020 budeme putovat krajinou Vysočiny se setrváním na Festivalu Meziprostor.
Po cestě by měla vzniknout originální výtvarná, literární, hudební, multimediální díla nebo jejich koncepty, které pak budeme dotvářet na Festivalu Meziprostor.
Nemusíte být umělcem, abyste se mohli k našemu putování přidat.
Provádět nás budou duchovní texty, básně, environmentální statě a jiné texty sebrané ve skromném průvodci.
Budeme neustále připojeni online, abychom mohli putování sdílet s těmi, kteří se nemohli přidat.
Druhá část festivalu Take Care proběhne 1.9.2020 v klubu kláštera bratří františkánů na Jungmannově náměstí. Během jediného odpoledne si budeme moci navzájem předat dojmy z cesty. Proběhne představení umělců, kteří se ve svém umění zabývají vztahem k životnímu prostředí, ekologii a přírodě vůbec. Zakončíme společnou modlitbou za péči o stvoření.
Podrobné informace budeme postupně zveřejňovat na našem Facebooku: fb.com/FestivalTAKECARE/ Zůstaňte ve spojení.
Back to Top