Minulý ročník TAKE CARE 2018


Opencall k ústřední výstavě festivalu Take Care 2019

O festivalu:
V rámci dne Modliteb za stvoření, který připadá na 1. září 2019, pořádá ekumenická skupina křesťanských umělců KARAVANA festival, kterým chce upozornit na tuto iniciativu prostřednictvím současného umění. Letošní ročník festivalu bude inspirován výslovně encyklikou Laudato si.
Papež František se v encyklice zamýšlí nad kořeny ekologické krize planety Země a jejím řešením. Klade důraz na to, že Země nám byla darována Bohem, máme o ni pečovat a její plody mají sloužit všem. Dále zdůrazňuje, že kořeny krize vězí v sociální nerovnosti mezi lidmi a společnostmi. Řešení pak vidí ve změně pohledu na naší každodenní existenci. Svět nás často nevědomky vede k individualismu a konzumu. Papež vybízí změnit náš pohled, opustit sobeckou kulturu „použij a vyhoď“, apeluje, abychom se začali řídit soucitem a podporou lidské důstojnosti. Ekologická krize má kořeny v krizi sociální, a tak může být také řešena.

Zadání k výstavě:
Mottem festivalu je věta z encykliky: „Svět je něčím víc, než jen problémem, který je třeba vyřešit.“ Hledáme umělecká díla vyjadřující se ke změně myšlení, jak o ní mluví papež František v encyklice. Pro inspiraci doporučujeme především kapitolu čtvrtou (Integrální ekologie) a šestou (Ekologická výchova a spiritualita). Nesmíme také zapomínat na to, že vyznění encykliky je radostné, pozitivní. Papež František
zdůrazňuje, že změna je možná. Každý, i ten nejmenší skutek, se počítá. Viz závěrečné odstavce encykliky. Naším cílem není organizovat ekologický festival. Nechceme moralizovat ani kritizovat. Náš festival je oslavou stvoření. Je to radostná událost, kterou chceme poděkovat za dary, které jsme od Boha dostali. Výstava by měla návštěvníky pobídnout ke změně pohledu na zcela běžné věci, vyprovokovat je k uznání a docenění věcí samozřejmých v naší konzumní společnosti, ale také předat radost z „Dobré zprávy“, kterou nám přinesl Kristus

Doba konání výstavy: 30. 8. – 6. 9. 2019 (festival je pouze víkendový 30.8 – 1.9.)
Prostory: Ambity františkánského kláštera

Rozsah díla:
K dispozici jsou ambity, rajská zahrada a nádvoří před kostelem Panny Marie Sněžné. Rozsah díla není zatím omezen, ale je třeba myslet na to, že výstava bude obsahovat více autorů. Vyhodnocení: Vystavovaná díla z návrhů vybere kurátorská komise během měsíce května.

Žánry:
Žánrově není výstava nijak omezena. Hledáme sochy, obrazy, kresby, grafiky, instalace. Vzhledem ke krátké době trvání festivalu je možné přemýšlet i nad performancemi.

Finanční odměna:
Přesnou částku zatím slíbit nemůžeme, jelikož rozpočet se stále tvoří. Naší snahou je však získat pro vystavující odměnu, která by pokrývala alespoň část z nákladů na tvorbu a instalaci díla.

Termín odevzdání návrhů: 19. 5. 2019

Formát odevzdání návrhů:
PDF soubor obsahující explikace díla (maximálně 1 strana A4), obrazová dokumentace maximálně 5 stran. Video k dílu je možné posílat přes jakoukoliv úschovnu.

Adresa pro odevzdání: info@karavana.site

Dotazy: Kontaktovat nás můžete přes facebookové stránky festivalu nebo na emailu info@karavana.site.


Aktuální informace na facebook stránce: TAKE CARE 2019
Back to Top